Skip to content

Kλινική Ψυχολογία

Eίναι ο κλάδος της ψυχολογίας που εστιάζει στην αξιολόγηση και την θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών και δυσκολιών, όπως το άγχος, οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη, τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, διατροφικές διαταραχές, φοβίες, πένθος, διαταραχές ύπνου, χαμηλή αυτοπεποίθηση, προβλήματα αυτογνωσίας, ψυχοσωματικά συμπτώματα, καθώς και πιο δύσκολες διαταραχές όπως ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, ψυχώσεις, νευρώσεις, διπολική διαταραχή… Οι δυσκολίες αυτές κυμαίνονται από ήπιες έως πολύ σοβαρές και ιδιαίτερα απορρυθμιστικές για την καθημερινότητα του ατόμου.  Το πεδίο εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες, όλα τα φύλα και όλα τα συστήματα.

Ως κλινικός ψυχολόγος αξιολογώ τις δυσκολίες αυτές, μελετώ τις πιθανές αιτίες και στοχεύω στην εξάλειψη των ψυχολογικών συμπτωμάτων, στην ελάττωση της ψυχολογικής δυσφορίας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης και ευεξίας. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιώ είναι εξατομικευμένες και μοναδικές για το εκάστοτε άτομο και τα προβλήματά του, και ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα του κάθε ατόμου, στις πιέσεις του, στις ανάγκες του, στις συνθήκες ζωής του και στην προσωπικότητα του. Απώτερος στόχος μου είναι να βοηθήσω το κάθε άτομο να μάθει πλέον να εντοπίζει μόνος του τα ψυχολογικά, συναισθηματικά ή συμπεριφορικά του ζητήματα και στη συνέχεια να το καθοδηγήσω προς την επίτευξη της προσωπικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του ανάπτυξης. Χρησιμοποιώ θεραπεία μέσω λεκτικής επικοινωνίας και συγκεκριμένα την Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία και οι θεραπευτικές μου αγωγές εστιάζουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκείνα που εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και άγχους, χωρίς χρήση φαρμάκων.

Κάποιες φορές οι συνθήκες μας φέρνουν σε ψυχικό αδιέξοδο και διαταράσσουν την ηρεμία και την καθημερινότητά μας. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τα πράγματα είναι αυτός που μας οδηγεί στην ψυχική εξουθένωση και αδιέξοδο. Δεν είναι η κατάσταση καθαυτή αλλά ο τρόπος που την αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχουν τρομακτικές και αγχώδεις καταστάσεις, μόνο τρομακτικοί τρόποι σκέψης. Η αλλαγή στον τρόπο ερμηνείας των καταστάσεων, η αλλαγή στα μοτίβα σκέψης και στις πυρηνικές παγιωμένες πεποιθήσεις, προϋποθέτει μόχθο και σωστή καθοδήγηση, τα αποτελέσματα όμως μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Είμαι εδώ για να σας παρέχω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την καθοδήγηση.

«Η αλλαγή είναι μία εσωτερική υπόθεση»

Υπηρεσίες: 

  • Ψυχοθεραπεία:

Είναι μία διαδικασία που βοηθάει στην εμβάθυνση της σχέση σας με τον εαυτό σας και τον εξωτερικό σας κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα κατανοήσετε τα κίνητρα, τις βαθύτερες λαχτάρες και επιθυμίες, τις εσωτερικές σας ανάγκες, τα ανίσχυρα χαρακτηριστικά σας και θα βοηθηθείτε και θα ενθαρρυνθείτε στο να βάλετε νέους στόχους που σας αντιπροσωπεύουν και σας χαροποιούν χωρίς τύψεις και ενοχές, χωρίς φόβο για την αντίδραση των άλλων. Η Ψυχοθεραπεία εισχωρεί στα ενδότερα, στα σκοτάδια της ψυχής σας, ερευνά πως το παρελθόν επιδρά στο παρόν σας και το επηρεάζει και ποια τα εσωτερικά κίνητρα που ωθούν στις πράξεις και αποφάσεις σας. Η διερεύνηση αυτή του εσωτερικού σας κόσμου θα οδηγήσει στην αποδοχή του εαυτού σας, με σκοπό μια ποιοτικότερη ζωή με ελεύθερες αποφάσεις.

Η γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση (CBT) είναι αυτή που κατά βάση χρησιμοποιώ στην εργασία μου, σύμφωνα με την οποία, οι δυσλειτουργικές σκέψεις προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και αυτό έχει ως συνέπεια σωματικά συμπτώματα και δυσλειτουργική συμπεριφορά. Στόχος είναι η εκπαίδευση, μέσω συγκεκριμένων τεχνικών, στο να εντοπίζετε και να αναγνωρίζετε αυτές τις σκέψεις και να τις αποκωδικοποιείτε ανάλογα με το περιεχόμενό τους, αναλύοντάς τες και τοποθετώντας τες σε μια πιο ρεαλιστική και δημιουργική βάση. Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι έχετε τον έλεγχο όλων των σκέψεων σας και η συμπεριφορά σας θα αλλάξει σαν αποτέλεσμα αυτής της νέας γνώσης.

  • Συμβουλευτική :

Είναι μια μορφή προσφοράς βοήθειας, που ως βασικό στόχο έχει την ανταπόκριση στις ανάγκες και τους στόχους σας. Δεν είναι τόσο εις βάθος διαδικασία όσο η ψυχοθεραπεία και οι στόχοι της είναι πολλοί και αλλάζουν ανάλογα με τα αιτήματα και τα προβλήματα που φέρνετε στην κάθε συνεδρία. Κάποιοι από αυτούς τους στόχους είναι η βελτίωση των σχέσεων με τον κοινωνικό περίγυρο, η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, συνεχείς τύψεις και ανάγκη ικανοποίησης των άλλων…

Η συμβουλευτική ωστόσο δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και την ανάδειξη των θετικών στοιχείων και των προσόντων του ατόμου. Με τις καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται, είναι πιθανό να προκύψει γνωστική αλλαγή, αλλαγή δηλαδή στον τρόπο σκέψης που βοηθά στην ορθότερη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη δημιουργικής δράσης.

  • Ψυχοεκπαίδευση:  

Είναι η παρέμβαση που επιδιώκει την λεπτομερή ενημέρωση και την υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά και των οικογενειών τους αν χρειαστεί. Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης παρέχονται πληροφορίες για τα ψυχικά προβλήματα καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν τα προβλήματα αυτά στο άτομο και στον περίγυρό του. Τα ίδια τα άτομα καθώς και το στενό περιβάλλον τους εκπαιδεύεται στο να αναγνωρίζει τη φύση μίας κατάστασης π.χ. κατάθλιψη, να εντοπίζει έγκαιρα την υποτροπή της και να βοηθάει με τον καλύτερο τρόπο τον άνθρωπο που υποφέρει και να επικοινωνεί εποικοδομητικά μαζί του.